SIA VERAV

Reģistrācijas nr.: 40003604654 

PVN nr.: LV40003604654 

Juridiskā adrese: Ezera iela 19, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052

Piegādes/veikala adrese: Skolas iela 17A, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052, Latvija

BANKAS REKVIZĪTI            

SWEDBANK AS

IBAN: HABALV22

Konta nr.: LV94HABA0551009366100

SEB banka 

IBAN: UNLALV2X

Konta Nr.: LV92UNLA0050001780406  

KONTAKTI

Mob.: 28394539 

Telelefons: 65030890

Mob.: 29191762

E-pasts: info@vv.lv  

DARBA LAIKS   

Darba dienas 8:30-17:30 

Sestdiena 10:00 - 14:00

Svētdiena - brīvdienaVEIKALA ADRESE: 

Skolas iela 17A, Ikšķile, LatvijaWaze: VERAV 

Uzmanību !!! lietojot aplikāciju Waze, ievadiet adresi: VERAV 

Ievadot ielas nosaukumu, Waze nepareizi pieved pie adreses. * otrā pusē ēkai !

  BRaukŠANAS NOrĀDES